1. Kontaktinformation
Vicevärd
Dick Tunebris (Climat80)
Telefon: 046-10 14 14
E-post: expeditionen@brf-linero.se.
Ordförande
Antonios Papamoshos
Kämpagränden 7 B
Telefon: 070-910 50 52
E-post: tony.papamoshos@gmail.com

 
Föreningens expedition
Kämpagränden 21 D, 224 76 Lund
E-post: expeditionen@brf-linero.se


Styrelsen
E-post: styrelsen@brf-linero.se

 
2. Lägenhetsnummer
 
Angående skatteverkets förfrågan om lägenhetsnummer.
 
I varje trapphus, vid entrédörren finns uppgifterna om lägenhetsnumren. Till höger på denna lista står objekt nummer, det är det nummer (fyrsiffrigt) som tilldelats lägenheten när fastigheterna byggdes 1971. Och det är det nummer som finns på bilagan som jag delar ut i samband med de nya månadsavgiftsavierna. Det är det nummer vi använder vid överlåtelser och uttag ur inre fond, samt vid övrig kommunikation med HSB.
 
Det nya numret på lägenheterna finns under rubriken beslutade lägenhetsnummer. Det är de nummer som Lantmäteriet (Skatteverket) har tilldelat varje lägenhet. Numret finns på samma rad, som objekt numret, men i den vänstra kolumnen. Adress, antalet rum samt lägenhetsyta finns också på anslaget.
 
 
3. Vid behov av skadedjursbekämpning
Ring ANTICIMEX
Telefon: 040-693 61 20
Uppge försäkringsbolag

Fastighetsbeteckning:
Vikingen 1 hus 13–23
Vikingen 2 hus 1–11

 
Försäkringar
Vi har vår fastighetsförsäkring hos LÄNSFÖRSÄKRINGAR.
Bostadsrättstillägget ingår i fastighetsförsäkringen.

För den vanliga hemförsäkringen får medlemmen själv teckna avtal.
 

4. Lunds Renhållningsverk  - Avfall&återvinning - Lunds kommun

 

 

 

Valid XHTML 1.0 Strict